Badrajan Svetlana

Conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Anticamera:
Fax:

Bolboceanu Zinaida , Badrajan Svetlana

ASPECTE ALE CERCETĂRII FENOMENULUI DE INTERPRETARE A CREAȚIILOR VOCALE TRADIȚIONALE ÎN CONTEXT SCENIC CONTEMPORAN: COLINDA ȘI DOINA

Badrajan Svetlana , Rojnoveanu Angela

REFLECŢII PRIVIND PREDAREA TEMEI DOINA ÎN CADRUL CURSULUI ISTORIA ARTEI INTERPRETATIVE POPULARE VOCALE

Rojnoveanu Angela , Badrajan Svetlana

CREAŢIA DE OPERĂ A COMPOZITORULUI NICOLAE BRETAN

Badrajan Svetlana , Munteanu Natalia

CURSURILE DIDACTICE AXATE PE FOLCLOR MUZICAL ÎN CONTEXTUL LEGII PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

Badrajan Svetlana

FILE DIN ISTORIA ETNOMUZICOLOGIEI NAŢIONALE ÎN PERIOADA POSTBELICĂ 

Badrajan Svetlana , Doroş Svetlana

MODELE ORNAMENTALE ÎN CÂNTECUL LIRIC PROPRIU-ZIS

Badrajan Svetlana , Tonu Elena

PARTICULARITĂŢI ALE STRUCTURII SONORE ÎN CÂNTECUL DE LEAGĂN

Badrajan Svetlana

PEISAJE MUZICALE ÎN VIAŢA CULTURALĂ A CHIŞINĂULUI LA ÎNCEPUT DESECOL XXI (PRELIMINARII LA STUDIU DE CAZ)

Badrajan Svetlana

SPAŢIUL ŞI TIMPUL SONOR PRIN PRISMA GÂNDIRII MUZICALE TRADIŢIONALE — VALOARE ȘI CONŢINUTURI

Badrajan Svetlana

O LECŢIE DE ISTORIA MUZICII UNIVERSALE DIN CURSUL LUI V. AXIONOV ÎN PROIECŢIE DIACRONICĂ: ACUM 30 ANI

Badrajan Svetlana

DOUĂ OBICEIURI SEMNIFICATIVE ÎN VIATA TINERILOR DIN COLECTIVITATEA RURALĂ CONTEMPORANĂ — PETRECEREA LA ARMATĂ ŞI JOCUL DE HRAM

Grib Vitalie , Badrajan Svetlana

REFLECŢII ASUPRA FENOMENULUI ORNAMENTAL ÎN REPERTORIUL LĂUTARILOR VIOLONIȘTI DIN SPAŢIUL FOLCLORIC AL MOL DOVEI ISTORICE

Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana

REFLECȚII ASUPRA TRATĂRII MUZICAL-SCENICE A CHIPULUI LIUBAȘEI ÎN OPERA MIREASA ȚARULUI DE N. RIMSKI-KORSAKOV