Roșca Angelina

Prof. univ. interim., dr.în studiul artelor
Redactor responsabil Arta teatrală, Republica Moldova
str. A.Mateevici 111, Chisinau, MD 2009, Republica Moldova
Anticamera: (+37322) 24-02-13
Fax: (+37322) 23-82-14