CIOBANU-SUHOMLIN Irina

Prof. univ., dr. în studiul artelor
Redactor responsabil Arta muzicală, Republica Moldova
str. A.Mateevici 111, Chisinău, MD 2009, Republica
Anticamera: (+37322) 24-02-13
Fax: (+37322) 23-82-14