Ludmila Lazarev

Dr. în istorie, conf. univ., AMTAP
Redactor responsabil Științe socio-umanistice și culturologie
str. A.Mateevici 111, Chisinau, MD 2009, Republica Moldova
Anticamera: (+37322) 24-02-13
Fax: (+37322) 24-02-14