Redacție

Starțev Ala

Conf. univ., dr. în studiul artelor
Redactor responsabil Arte plastice, decorative și design, Republica Moldova
str. A.Mateevici 111, Chisinau, MD 2009, Republica Moldova
Anticamera: (+37322) 24-02-13
Fax: (+37322) 24-02-14