Demenescu Veronica

Dr.hab. în studiul artelor, conf. univ., Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad
Membru, România
Anticamera:
Fax: