Melnic Victoria

Prof. univ., dr. în studiul artelor, Maestru în Artă, rector
Redactor-șef, Republica Moldova
str. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009, Republica Moldova
Anticamera: (+373 22) 24-02-13
Fax: (+373 22) 24-02-13