Roșca Angelina

Dr.în studiul artelor, prof. univ, Maestru în Artă
Membru, Republica Moldova
str. A.Mateevici 111, Chisinau, MD 2009, Republica Moldova
Anticamera: (+37322) 24-02-13
Fax: (+37322) 23-82-14