STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (26), 2015

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (26), 2015

REVISTA
Nr. 3 (26), 2015
Cuprins
ILUMINAREA – ELEMENT DE DECORARE AL INTERIOARELOR CONTEMPORANE
ARTICOL

ILUMINAREA – ELEMENT DE DECORARE AL INTERIOARELOR CONTEMPORANE

L’ÉCLAIRAGE – L’ÉLÉMENT DE LA DÉCORATION DES INTÉRIEURS CONTEMPORAINS

INGA MAŢCAN-LÎSENCO,

lector universitar, master în arte, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

În comunicarea dată se explică importanţa iluminării pentru realizarea interioarelor contemporane. Sunt specificate prin exemple (materiale, tehnici etc.) piesele de iluminat drept elemente necesare pentru obţinerea unei finalităţi complexe cu o amprentă unică personalizată şi adaptarea acesteia la condiţiile social-economice.

Cuvinte-cheie: iluminarea naturală, iluminarea artificială, interior contemporan decorat, decorarea interioarelor

Dans cette communication on explique l’importance de l’éclairage pour la r é alisation d’un intérieur contemporain. Les pièces de l’ éclairage sont spécifiées par des exemples (des matérieaux, des téchniques, etc) comme des éléments nécéssaires pour obtenir une finalité complexe avec une empreintepersonalisée et l’adaptation de l’empreinte aux conditions sociales-économiques.

Mots clés: éclairage naturel, éclairage artificiel, intérieur contemporain décoré, décoration des intérieurs

Introducere.

Una din necesităţile fundamentale ale omului o constituie înfrumuseţarea ambianţei, în scopul obţinerii confortului psihologic, dar şi fiziologic, care are la bază îmbinarea elementelor estetice cu cele tehnice ale designului interior în vederea obţinerii unor spaţii complexe, funcţionale, acordându-se o mare atenţie personalizării acestora.

Odată cu evoluţia omenirii, iluminarea eicientă a căpătat domenii şi direcţii noi. Tema este actuală prin prezentarea diversităţii majore a corpurilor de iluminat (configuraţia, parametrii, gama cromatică, material prim, costul etc.) de pe piaţa autohtonă cât şi din afara ei, apărute în urma solicitării sporite în prezent de către beneiciari pentru decorarea interioarelor contemporane.

Lumina are un rol bine determinat – influenţa percepţiei vizuale a individului asupra unui spaţiu, capacitatea modificării dispoziţiei – servind drept o completare a designului de interior din punct de vedere estetic.

Clasificarea tipurilor de iluminat.

În situaţiile de iluminare deficitară sau excesivă sporeşte încordarea aparatului vizual, dar şi a sistemului nervos central, scăzând astfel randamentul acestuia. În rezultat, apare osteneala vizuală într-un timp mai scurt, fapt ce poate duce la diverse manifestări acute sau cronice (miopie, nistagmus, foto-traumatism retinal).

În prezent sunt cunoscute diverse tipuri de iluminat: iluminat artificial, decorativ, general, ambien­tal, lateral, punctual, dar fiecare dintre acestea exercită un anumit scop.

Iluminatul general are scopul de a asigura repartizarea uniformă a luminii pentru a executa ac­tivităţi generale în aşa mod încât să existe o iluminare suficientă pentru acestea (lectura, prepararea bucatelor etc.). Acest tip de iluminat poate i obţinut prin montarea unor surse de lumină din plafon.

Iluminatul artificial este obţinut prin realizarea a două sisteme şi anume: incandescent şi cel fluo­rescent. În prezent cel mai utilizat este sistemul incandescent, care produce radiaţii vizibile cu lungimi de undă în zona culorii galbene, bine percepute de organul vizual. O mare însemnătate în organizarea corectă a iluminatului artiicial are alegerea şi instalarea corectă a corpurilor de iluminat – ele trebuie să corespundă cerinţelor de protecţie a muncii, să ie rezistente, trainice şi comode la exploatare

Iluminatul decorativ are scopul de a pune în evidenţă unele zone care au ca parte componentă construcţii si elemente deosebite, reprezentative ale interiorului (statui, zone verzi etc.).

Iluminatul ambiental oferă o iluminare mai fină, ce se utilizează atunci când este necesară obţine­rea unei ambianţe într-un spaţiu sau pentru delimitarea încăperilor. Acest tip de iluminat se poate realiza cu ajutorul luminii indirecte (de ex.: scafe, tavane false mai suspendate faţă de înălţimea camerei).

Iluminatul lateral se utilizează în golurile pereţilor laterali pentru a introduce razele solare în clădire care este o soluţie reuşită în cazul suprafeţelor plane. Acest tip de iluminare are un dezavantaj: poate produce o strălucire exagerată cauzată de către contrastul dintre gol şi pereţi. În scopul evitării acestei incomodităţi se utilizează de obicei diverse elemente de umbrire.

Iluminatul punctual (de accent) – lumină direct concentrată asupra unor elemente arhitecturale sau decorative, asupra unui punct de interes sporit ce poate i reprezentat de către un tablou, statuie. Acest tip de iluminare scoate în evidenţă un element interior.

Pentru a obţine un nivel de lumină dorit este necesar să adaptăm un nivel de iluminare diferit, în funcţie de coeicientul de relexie al materialului de inisaj utilizat în interior.

 

Din punct de vedere igienic, iluminatul raţional este necesar pentru funcţia normală a aparatului vizual. Funcţiile vizuale (acuitatea vizuală, sensibilitatea la contrast, viteza perceperii vizuale şi stabili­tatea vederii clare) variază în raport cu intensitatea iluminatului – scad considerabil în condiţiile unui iluminat insuficient şi se îmbunătăţesc odată cu creşterea nivelului lui. În afară de aceasta, iluminatul raţional influenţează pozitiv asupra sistemului nervos, sporeşte capacitatea de muncă şi calitatea lu­crului, micşorează oboseala.

În funcţie de temperatură, gama cromatică şi rolul încăperii se poate utiliza: lumina caldă, rece sau cea neutră:

La etapa de selectare a finisajelor se recomandă combinarea acestora sub ilumina artificială a pie­selor de iluminat care vor i utilizate în decorarea interiorului alat în proiectare. Materialele şi tehnicile pieselor de iluminat.

După mai mult de douăzeci de milenii de quasi-imobilism în sens tehnologic, în prezent asistăm la o succesiune excesivă de noi tehnici şi materiale, tot mai performante, a iluminării interioare prin intermediul utilizării: corpurilor de iluminat a căror forme şi caracteristici au evoluat în simbioză cu noii combustibili.

De-a lungul evoluţiei sale sistemele de iluminare interioară s-au schimbat considerabil, pe măsura avansării tehnologice. Importanţa şi designul corpurilor de iluminat se face direct proporţional cu necesitatea unui bun iluminat, uneori predominând una dintre ele, totul depinde de sarcina prealabi­lă, de ex.: în cazul când dorim un corp de iluminat care să ofere multă lumină, sau care sa aibă rol de design, constituind şi un element important de decorare a interioarelor contemporane.

Corpul de iluminat – un aparat electric executat în scopul distribuţiei şi transmiterii fluxului lu­minos transmis de către sursa de lumină ce asigură alimentarea cu energie electrică a sursei de lumină, protecţiei sursei de lumină împotriva agenţilor de mediu şi a şocurilor mecanice şi protecţiei vizuale a omului. Datorită capacităţii de a forma o atmosferă bună, de a crea un spaţiu estetic, comod şi cald, corpurile de iluminat au o influenţă majoră în succesul proiectelor de design interior.

Prin intermediul corpurilor de iluminat spaţiile reci pot căpăta transformări spectaculoase prin utilizarea efectelor de lumină, folosind gama cromatică caldă care schimbă radical ambianţa. Un corp de lumină eminent ca stil, conferă valoare ambientului prin lumina şi designul propriu, iind conside­rat drept un accesoriu de bun gust.

Iluminatul este foarte important într-un interior amenajat în stil contemporan:

 

În prezent sunt utilizate unele metode de prelucrare întrebuinţate la confecţionarea pieselor şi elementelor de iluminat în interioare (laminarea, transilarea, prelucrarea termică, sudarea, tăierea, trasarea, înălbirea, găurirea, traforarea, incrustaţia, emailarea etc.).

Pentru obţinerea unui efect speciic dorit, cu o amprentă bine determinată, materia primă, gama, forma corpului de iluminat sunt mai mult decât importante, iind considerate un ultim procedeu în integrarea complexă a spaţiului ce poate i deinit ca stil.

Lumina poate transmite bogăţie şi putere prin designul corpurilor de iluminat confecţionate din materiale deosebite (metale semipreţioase, metale preţioase, marmură, granit, etc.) speciice ambi­entului în stil clasic, dar poate transmite şi armonie, şi bun gust în stilul contemporan, chiar dacă se folosesc corpuri de iluminat din sticlă, aluminiu şi accesorii din oţel.

Pentru iluminarea încăperilor principale ale instituţiilor pentru copii şi adolescenţi se reco­mandă folosirea corpurilor luminescente de tipul: corp luminescent de iluminare generală, corp luminescent de pod de iluminare generală, corp luminescent de pod cu lumină difuză, frecvent sunt răspândite şi corpurile luminescente de pod unificate. Iluminatul artificial trebuie să asigure o lumină uniformă şi difuză, să posede un nivel suficient de intensitate şi un spectru optim, să nu orbească ochii. Drept surse pentru iluminatul artificial al încăperilor se folosesc lămpile incan­descente şi cele luminescente.

Iluminatul în odăile preconizate pentru copii trebuie să corespunde vârstei copiilor, se va ţine cont de luminozitate, deoarece ea este mediul de creştere şi dezvoltare al acestora. Este necesar procurarea unei lămpi ce va i amplasată în centrul încăperii, constituind sursa ei principală de lumină, care tre­buie să ie închisă, aşa încât copiii să nu privească direct la bec, ceea ce poate afecta vederea. În funcţie de menirea încăperii (lecţii, joacă etc.), se vor instala corpuri de iluminat suplimentare amplasate pe noptieră sau în alte locuri comode. Se poate acorda atenţie veiozelor cu diverse motive care pot repre­zenta scene din desene animate, poveşti trezind curiozitatea copiilor. Lămpile şi suporturile montate în pereţi asigură o iluminare propice beneică pentru copiii mici, se recomandă iluminatul care se obţine prin relectarea acestuia de pe tavan şi pereţi.

Pentru şcolari este preconizată lumina care i-ar motiva la învăţătură, binevenite sunt veiozele ataşate pe pereţi ce vor fi suplimentare la iluminatul general. Pentru copiii ce scriu cu mâna dreaptă se recomandă ca lumina să cadă din partea stângă iar la cei ce scriu cu mâna stângă – invers, ca să nu se creeze o umbră deranjantă pentru procesul de studiu. Pentru adolescenţi se va ţine seama de faptul ca pe monitorul calculatorului să nu să se formeze reflexe ce au un efect negativ asupra vederii. O solu­ţie ar fi instalarea lămpilor mobile care au proprietatea de a fi transportate după dorinţă şi necesitate, acestea iind utilizate frecvent şi la locul de muncă.

Iluminatul în bucătărie se va efectua pe post de ornamente decorative: neoane, corpuri de iluminat suspendate, suporturi, aplice, lămpi etc., una din soluţii ar fi suporturi integrate în oglinzi constituind o modalitate clasică, dar decorativă, se poate utiliza şi neonul integrat, este o modalitate optimizată a difuzării luminii în întreaga încăpere fără a supraîncărca spaţiul sau metoda suporturilor integrate montate în mobilier.

Într-o bucătărie este necesar utilizarea a trei surse de iluminare: iluminatul general care ajută la preparat, iluminatul ambiental combinat cu cel punctual pentru locul de luat masa, iluminatul de accent folosit în zona preparării bucatelor. Iluminarea optimală în bucătărie se realizează prin inter­mediul corpurilor incastrate în tavan (suporturi cu LED sau halogen) sau a celor suspendate, ca su­pliment se va utiliza sursa de lumină poziţionată sub corpuri suspendate. Pentru a crea o atmosferă potrivită la servirea cinei, se recomandă instalarea unui dimer pentru corpurile de iluminat amplasate în bucătărie sau utilizarea surselor de iluminat alate sub corpurile suspendate. La difuzarea luminii în toată zona din bucătărie se recurge la suporturi mici, discrete din tavan.

În birou se vor utiliza lămpi cu halogen cu tensiune joasă, unde se poate evita consumul de elec­tricitate al transformatorului prin stingerea luminii de la un panou de comandă.

 

Este recomandat ca şi zonele restrânse, precum debaralele, holurile etc. să beneficieze de un sistem de iluminat care va fi utilizat în caz de necesitate. Unele zone necesită o iluminare puternică, localizată (oglinda de baie, masa de bucătărie, colţul de lucru ş-a.); pentru aceste spaţii vor fi montate surse adiţionale.

Pe coridoare, scări se reduce consumul de electricitate cu până la 50%, utilizând detectoare de mişcare; o posibilitate eficientă a lămpilor este oferită de „automate de scări” – tehnologie potrivită pentru scări rulante, camere de depozitare etc.

Pentru încăperile de dimensiuni mari este recomandată utilizarea multiplelor surse de iluminat în combinaţii moderne, din raţiuni estetice pentru asigurarea necesarului de lumină.

În zona blocului sanitar o importanţă majoră o are planificarea minuţioasă a iluminatului opera­ţiunea de montaj a sistemului de iluminat implică măsuri speciale pentru a garanta securitatea bene-iciarilor în condiţii de condensare, umiditate, vaporizare.

În zona livingului pentru obţinerea atmosferei de căldură şi relaxare se recomandă montarea ve-iozelor ori a lampadarelor înalte sau a candelabrelor în cazul locuinţelor la sol; la bloc – diverse plafo-niere, în funcţie de suprafaţă se va opta pentru numărul de becuri. În zona de deservire, masa poate i evidenţiată prin montarea unuia sau a mai multor pendule montate de asupra mesei.

Aplicele, veiozele, suporturile, lampadarele, corpurile de iluminat sunt ele însele obiecte decorati­ve interesante şi pot accentua atmosfera unui interior.

Utilizarea luminii artiiciale este o măsură importantă de eicienţă energetică care face posibilă realizarea unor economii de energie considerabile. Se va ţine cont de întrebuinţarea luminii naturale atunci când se planiică soluţii noi de iluminat obţinute prin montarea unor senzori pentru instalaţiile de iluminat existente.

Argumentele de mai sus au avut ca scop asimilarea importanţei selectării corecte a pieselor de ilu­minat, după criterii specifice, în dependenţă de zona necesară. Lumina este adusă în prezent în mediul rural, dar şi în cel urban, prin serviciile oferite de către piaţa naţională, dar şi cea internaţională, de maga­zine specializate, dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, la nivel calitativ înalt, la un preţ variabil.

Concluzii.

Iluminarea artificială are un rol deosebit de important în ceea ce priveşte siguranţa, dar şi secu­ritatea. Drept exemplu poate servi iluminarea intrărilor sau a spaţiilor de circulaţie care poate reduce riscul de pericol a incendiilor, inundaţiilor etc., iind un instrument puternic pentru arhitecţi, desig-neri: ea poate schimba percepţia noastră asupra culorilor şi formelor, fiind o „creatoare de forme”.

Iluminarea poate crea ambianţe diferite, poate reda unui spaţiu un sentiment de magie, astfel, prin concentrarea luminii, atrăgând atenţia asupra unor puncte speciice ce prezintă un interes deosebit. Iluminarea poate face ca încăperea sau un obiect oarecare să aibă un aspect, o stare anume (plictisitoa­re, calmă, plăcută, monotonă, deschisă, închisă sau încântătoare etc.).

Designul de interior presupune îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin crearea unei atmosfere ce îmbină atât principii estetice, de ergonomie, cât şi antropologice care măresc funcţionalitatea şi cali­tatea spaţiilor interioare.

Referinţe bibliografice

  1. BIANCHI, C. Tehnica iluminatului. (Curs UTCB, 2006).
  2. GHEORGHIU, N., MILITARU, P. Teoria şi practica iluminatului electric, Chişinău: Tehnică, 1990.
  3. MILESCU, S. Lumina naturală şi lumina artificială în arhitectură. (Curs IAIM, 2012).
  4. MOROLD, D. Iluminatul urban. Aspecte fundamentale, soluţii şi calculul sistemelor de iluminat. Bucureşti: Matrix Rom, 1999.
  5. PANA, C. Iluminat artificial: teorie şi aspect de proiectare. Bucureşti: Ion Mincu, 2011.
  6. ГУСЕВ, Н; МАКАРЕВИЧ, В. Световая архитектура.M: Стройздат, 2013.
  7. КЭТРИН, С. Пространство и свет в современном интерьере.M: Кладезь, 2007.