Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
ALESSANDRO ROLLA: UN MAESTRU UITAT PE NEDREPT
ARTICOL

ALESSANDRO ROLLA: UN MAESTRU UITAT PE NEDREPT

ALESSANDRO ROLLA: A WRONGFULLY FORGOTTEN MASTER

VLADIMIR ANDRIEŞ,
conferenţiar universitar interimar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Prezentul articol este o încercare de reconstituire a vieţii şi operei lui Alessandro Rolla — un virtuoz al viorii, compozitor, dirijor, profesor şi, mai ales, un excelent interpret la violă bine cunoscut şi înalt apreciat de contemporanii săi, astăzi, însă, uitat pe nedrept. Rolla a avut o contribuţie majoră în propagarea muzicii clasicilor vienezi, în special a lucrărilor lui Beethoven, realizând premierele italiene ale simfoniilor beethoveniene. Unele dintre procedeele tehnice care astăzi îi sunt atribuite lui Paganini au fost pe larg utilizate de Rolla atât în propriile interpretări, cât şi în lucrările componistice. A. Rolla a lăsat o imensă moştenire artistică care include circa 600 de lucrări şi acoperă practic toate genurile muzicii instrumentale. Încă în timpul vieţii creaţiile lui au fost publicate la cele mai cunoscute edituri din Paris, Viena, Leipzig, Londra şi Milano. Lider şi director al
orchestrei teatrului La Scala din Milano pe parcursul a circa 30 de ani, A. Rolla a fost un muzician de viziune europeană, un spirit inovator contribuţia căruia în dezvoltarea muzicii europene încă urmează să fie valorificată.
Cuvinte-cheie: A. Rolla, clasicism muzical, interpret la violă, procedee tehnice, profesorul lui Paganini, violonist virtuoz

The present article is an attempt to reconstruct the life and creative activity of Alessandro Rolla — a virtuoso violinist, conductor, teacher and especially an excellent performer on the viola who was well-known and highly appreciated by his contemporaries, but who is unjustly forgotten today. Rolla made a major contribution to the propagation of the music of the Viennese classics, especially Beethoven’s works, premiering his symphonies in Italy. Some of the techniques attributed to Paganini had been widely used by Rolla both in his personal interpretations and in his compositions. A. Rolla left an immense heritage that includes about 600 works that cover practically all the genres of instrumental music. Already in his lifetime his creations were published by the best-known publishing houses from Paris, Vienna, Leipzig, London and Milan. He had been the leader and director of the La Scala theatre orchestra from Milan for almost 30 years. Rolla was a musician of European level, an innovatory mind whose contribution to the development of European music is still to be appreciated.
Keywords: A. Rolla, musical classicism, Paganini’s teacher, technical means, viola player, virtuoso violinist