Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
ARTA PIANISTICĂ ÎN SONORITĂŢI DEBUSSYENE (BEAU SOIR-LIED)
ARTICOL

ARTA PIANISTICĂ ÎN SONORITĂŢI DEBUSSYENE (BEAU SOIR-LIED)

The Pianistic Art in Debussy’s Sonorities (Nice Evening-lied)

Lăcrămioara Naie,
profesor universitar, doctor,
Universitatea de Arte „George Enescu“, Iaşi, România

Claude Debussy, „musician français“, devenit pentru francezi „Claude de France“, este creatorul impresionismului în muzică. El este fără îndoială un Rimbaud, Verlaine şi Cézanne al muzicii. Arta acestui geniu muzical este arta unui spirit francez inconfundabil, singular, inegalabil ce a împlinit în mod fericit şi la modul ideal triumviralul în artă prin fuziunea muzicii cu poezia şi pictura. În aceeaşi măsură, arta pianistică debussyană este arta inspiraţiei şi intuiţiei interioare, întrucât aşa cum însuşi compozitorul se exprimă „muzica asta nu se învaţă ci se simte“ într-o simfonie de nuanţe şi culori şi într-o improvizaţie ce respectă regulile „ordinii şi disciplinei“ gramaticii muzicale într-un mod cu totul altfel decât predecesorii săi clasici.
Cuvinte-cheie: fuziune muzică-poezie-pictură, simfonie de nuanţe, culori.

Claude Debussy, „a French musician“, who had become“ Claude de France“ for the French, is the creator of Impressionism in music. He is undoubtedly a Rimbaud, a Verlaine and a Cézanne of music. The art of this musical genre is the art of an unrivalled, unmistakeable, singular French spirit that happily and ideally accomplished the triumvirate in art by the fusion of music with poetry and painting. The pianistic art of Debussy is to the same extent the art of the inner inspiration and intuition. As the composer himself stated: „this music is not learnt but it is felt“ in a symphony of nuances and colors and in an improvisation that observes the rules of „the order and discipline“ of the musical grammar in a totally different way than his
classical predecessors.
Keywords: the fusion of music with poetry and painting, symphony of nuances, colors.