Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
Aspecte ale structurii ritmice în melodiile de joc pentru vioară din zona de Nord a Republicii Moldova
ARTICOL

Aspecte ale structurii ritmice în melodiile de joc pentru vioară din zona de Nord a Republicii Moldova

ASPECTS OF RHYTHMIC STRUCTURE IN THE DANCE SONGS OF THE REPERTOIRE FOR VIOLIN IN THE NORTH AREA OF OUR REPUBLIC

NICOLAE SLABARI,
lector, doctorand,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În acest articol propunem o scurtă analiză a melodiilor pentru vioară din zona de nord a Republicii Moldova, referindune, în mod special, la structura ritmică a clasei melodiilor din categoria melodii de joc. Din punct de vedere structural, atât melodiile de joc rituale, cât şi cele nerituale, le-am clasificat, având ca criteriu de bază elementul ritmic, în următoarele clase de melodii: Hora-bătuta, Hang, Sârba, Hora mare, Ostropăţ, Polca, specificând varietăţile acestora.
Cuvinte-cheie: vioară, zona de nord, melodii de joc, structura ritmică, joc, ritual, neritual.

In this article we propose a brief analysis of music for the violin in the North area of the Republic of Moldova, specifically referring to the rhythmic structure of the class of songs from the category Dance Songs. From the structural point of view, both the ritual dance songs and those not ritual, taking as a basis the rhythmic element, we have classified them in the following classes of songs: Hora-bătuta, Hang, Sârba, Hora mare, Ostropăţ, Polca, by specifying their varieties.
Keywords: violin, north, dance melodies, rhythmic structure, dance, ritual, notritual.