Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
„CEL MAI BUN CANIO” INTERPRETAT DE MIHAIL MUNTEAN (OPERA PAIAŢE DE RUGGERO LEONCAVALLO)
ARTICOL

„LA MEILLEUR CANIO” INTERPRÉTÉ MIHAIL MUNTEAN (OPÉRA PAILLASSE DE RUGGERO LEONCAVALLO)

„CEL MAI BUN CANIO” INTERPRETAT DE MIHAIL MUNTEAN (OPERA PAIAŢE DE RUGGERO LEONCAVALLO)

Elena NISTREANU,
doctorandă, lector asistent universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul este dedicat analizei minuţioase a partidei eroului Canio din opera Paiaţe de R. Leoncavallo. Operă ocupă un loc aparte, reprezentând curentul verist, datorită căreia artistul M. Muntean a fost distins cu titlul de „Cel mai bun Canio din Europa” — Anglia, 2004. În articol va fi investigată atât dramaturgia şi compoziţia, cât şi partida vocală a tenorului. Vor fi cercetate: arii, duete, ansambluri.
Cuvinte-cheie: operă, compozitor, rol central, partidă vocală, arioso, ariei lamento, duet, leitmotv, ambitus, tesitură, diapazon,
bel canto, recitativ, tonalitate, interval, plan armonic, intonaţii, ritm, mod major / minor, timbru vocal.

L`article est dédié à l`analyse méticuleuse de la partie du personnage Canio de l`opéra Paillasse de R. Leoncavallo. L`opéra occupe un lieu à part représentant le courant vériste et grâce au rôle de Canio on a décerné à M. Muntean le titre „Le meilleur Canio dans Europa” — Angleterre, 2004. Dans l`article est examiné autant la dramaturgie et la composition que la partie vocale du ténor. On fait une étude des airs, des duos, des ensembles.
Mots-clés: opéra, compositeur, rôle de premier plan, partie vocale, arioso, air du lamento, duo, leitmotiv, ambitus, tessiture, diapason, bel canto, récitatif, tonalité, intervalle, le niveau des harmoniques, intonation, rythme, mode majeur/mineur, le
timbre vocal.