Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
ESTETICA PROVOCATIVĂ ÎN DINAMICA TEATRULUI CONTEMPORAN DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

ESTETICA PROVOCATIVĂ ÎN DINAMICA TEATRULUI CONTEMPORAN DIN REPUBLICA MOLDOVA

PROVOCATIVE AESTHETIC IN THE DYNAMICS OF THE CONTEMPORARY THEATRE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ANGELINA ROŞCA,
profesor universitar interimar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Acest articol relevă condiţiile apariţiei esteticii provocative în Republica Moldova, dar şi specificul evoluării acesteia. Este investigată practica teatrală alternativă în teatrele independente şi în proiectele individuale ale creatorilor. Autorul urmăreşte în ce mod concepţia „in-yer-face theater“ s-a impus în Republica Moldova prin textele agresive ale Nicoletei Esinenco şi prin activitatea Teatrului Spălătorie. Provocativitatea, percepută de actuala generaţie de artişti din RM ca practică socială, este reflectată prin spectacolele care ţintesc în teme tabuizate, de la cele sexuale (Monoloagele vaginului în regia N. Cozaru, Rogvaiv în regia lui B. Georgescu) la cele sociale (Mame fără p…dă, Footage, Radical.md, RH II Pozitiv, A(II)Rh+ scrise şi regizate de N. Esinenco; Povestea lui Ronald, clovnul de la McDonalds de Rodrigo Garcia şi Nekrotitanium după Mitoş Micleuşanu & Florin Braghiş în regia L. Ţîcu; A şaptea Kafana alcătuită de M. Fusu, D. Crudu şi N. Esinencu, Casa M. în regia L.Ţîcu) ş.a.
Cuvinte-cheie: estetica provocativă, teatru fără reguli, verbatim, in-yer-face theatre, teatru-document.

This article is devoted to conditions that led to the emergence of provocative aesthetics in Moldova and its specific evolution. It investigates the alternative theatrical practice of independent theatres and individual projects of theatrical creators. The author pursues how the concept of „in-yer-face theater“ was imposed in Moldova by Nicoleta Esinenco’s aggressive texts as well as by the events hosted by the „Laundry Theater“. The provocativity, perceived by the current generation of Moldovan artists as a social practice, is reflected in performances targeted at taboo subjects, from those sexual (The Vagina Monologues directed by N. Cozaru, ROGVAIV directed by B. Georgescu) to those social (The Mothers Without C..ts, Footage, Radical.md, RH II Positive, A (II) Rh + written and directed by N. Esinenco; The Story of Ronald, the McDonald’s Clown by Rodrigo Garcia and
Nekrotitanium by Mitoş Micleuşanu & Florin Braghiş directed by L. Ticu, The Seventh Kafana compiled by M. Fusu, D. Crudu and N. Esinencu; Casa M. (My House) directed by. L.Ţîcu) etc.
Keywords: provocative aesthetics, no rules theatre, verbatim, in-yer-face theatre, theatre-document.