Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
The Development of Cultural Policies in Moldova since 2007: some observations
ARTICOL

The Development of Cultural Policies in Moldova since 2007: some observations

Dezvoltarea Politicilor Culturale În Republica Moldova din 2007: unele observaţii

Victoria Tcacenco ,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

The present article written by Victoria Tcacenco is aimed to analyze some trends in cultural policies elaboration and implementation in the Republic of Moldova. Having theoretical and practical experience in cultural policies and artistic management issues, the author determinates some key players in the national cultural field (the Soros Foundation of Moldova and the European Cultural Foundation, the Netherlands), some changes in knowledge and practical tools dissemination, some important projects and program implementation and their impact upon the actual cultural policies.
Keywords: cultural policy, cultural management, cultural sector, lobbing, strategic planning

Articolul de faţă semnat de Victoria Tcacenco este dedicat analizei unor tendinţe în elaborarea şi implementarea politicilor culturale din Republica Moldova. Având o experienţă atât teoretică cât şi practică în domeniul politicilor culturale şi managementului artistic, autoarea determină nişte factori principali în câmpul naţional cultural (Fundaţia Soros Moldova şi Fundaţia Culturală Europeană, Regatul de Jos), unele schimbări legate de diseminarea unor cunoştinţe şi aptitudini, unele proiecte şi programe importante ale căror implementare a avut impact asupra politicilor culturale actuale.
Cuvinte-cheie: politica culturală, managementul cultural, sectorul cultural, lobbing, planificarea strategică