Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
РSIHOLOGIА INTERPRETĂRII CAMERALE : IDENTIFICAREA PROBLEMEI
ARTICOL

РSIHOLOGIА INTERPRETĂRII CAMERALE : IDENTIFICAREA PROBLEMEI

ПСИХОЛОГИЯ КАМЕРНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

РSYCHOLOGY OF CHAMBER PERFORMANCE : THE PROBLEM IDENTIFICATION

Aнатолий Лапикус,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Юрий Махович,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articolul semnat de Anatolie Lapicus şi Iurie Mahovici sunt abordate unele aspecte de bază ale interpretării camerale. Autorii conturează un cerc de probleme legate de interpretare, cum ar fi: particularităţile interpretative în muzica camerală şi cea solistică, aplicarea definiţiei de comunicare în contextul interpretării camerale.
Cuvinte-cheie: interpretare, muzica de cameră, comunicare, psihologia actului interpretativ.

The article written by Anatolie Lapicus and Iurie Mahovici analyzes some basic aspects of chamber performance. The authors outline a range of problems such as interpretative peculiarities of chamber music and solo performance, applying the definition of communication in the context of chamber performance.
Keywords: performance, chamber music, communication, psychology of the performance act.

В статье Анатолия Лапикуса и Юрия Маховича проанализированы некоторые базовые аспекты камерного исполнительства. Авторы очерчивают круг проблем, связанных с такими особенностями камерного музицирования, как различия камерного и сольного исполнительства, использование термина „коммуникация“ в контексте камерного исполнения.
Ключевые слова: исполнение, камерная музыка, общение, психология камерного исполнительсва.