Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
ОСКАР ДАЙ Н. ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ARTICOL

ОСКАР ДАЙ Н. ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

OSCAR DAIN. PORTRET DE CREAŢIE

OSCAR DAYN. CREATION PORTRAIT

ЛЮДМИЛА РЯБОШАПКА,
и. о. профессора, доктор искусствоведения
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Статья посвящена выдающемуся музыканту 40-70-х годов XX века. Оскар Дайн — педагог, скрипач, концертмейстер первых скрипок в cимфоническом оркестре Молдгосфилармонии, доцент кафедры камерного ансамбля в Молдгосконсерватории им. Г. Музическу, Заслуженный Артист Республики Молдова. Его талант был признан такими известными деятелями искусств, как Т. Гуртовой, Б. Милютин, Д. Ойстрах, Л. Коган, Шт. Няга. В наше время его ученики, продолжая исполнительскую и педагогическую деятельность своего учителя, передают свои знания последующему поколению музыкантов.
Ключевые слова: Оскар Дайн, скрипач, педагог, симфонический оркестр, камерный ансамбль, музыкальное исполнение, Заслуженный Артист, камерное творчество, композиторы Республики Молдова.

Acest articol este dedicat maestrului Oscar Dain — unul dintre cei mai vestiţi muzicieni din Republica Moldova din anii 40-70 ai secolului XX, profesor, violonist, concertmaistru în Orchestra simfonică a Filarmonicii Moldoveneşti, conferenţiar universitar la catedra Ansamblu cameral al Conservatorului de Stat „G.Musicescu“ din Chişinău, Artist Emerit din Republica Moldova. Talentul lui a fost recunoscut de aşa muzicieni, personalităţi marcante ale culturii naţionale ca: T. Gurtovoi, B. Miliutin, D. Oistrah, L .Kogan, Şt. Neaga. Numeroşii discipoli transmit şi acum noilor generaţii tradiţiile, principiile generale de predare pe care le-au preluat de la profesorul drag.
Cuvinte-cheie: Oscar Dain, violonist, profesor, orchestra simfonică, ansamblul cameral, interpretare muzicală, Artist emerit, muzică simfonică, camerală, creaţie, compozitori din Republica Moldova.