Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. СЫРОХВАТОВА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО
ARTICOL

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. СЫРОХВАТОВА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО

CREAŢIILE POLIFONICE DE V. SÎROHVATOV ÎN PROCESUL DIDACTIC AL CATEDREI PIAN AUXILIAR

POLYPHONIC PIECES BY V. SYROHVATOV IN THE DIDACTIC PROCESS OF THE GENERAL PIANO DEPARTMENT

GAIANĂ TESEOGLU,
conferenţiar universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Статья посвящена анализу полифонических сочинений молдавского композитора В. Сырохватова. Автор изучает основные композиционные, стилевые и жанровые черты, характерные для данных сочинений, формулирует их дидактический потенциал.
Ключевые слова: полифония, прелюдия, фуга, партита, барочная сюита.

Aсest articol este dedicat analizei creaţiilor polifonice ale lui V. Sîrohvatov. Autoarea studiază trăsăturile genuistice, stilistice, arhitectonice ale pieselor selectate, formulează potenţialul lor didactic.
Cuvinte-cheie: polifonie, preludiu, fuga, partita, suita barocă.

The present article is dedicated to polyphonic pieces written by Moldavian composer V. Syrohvatov. The author analyses specific compositional, stylistic, genre features characteristic of these works, formulates their didactic potential.
Keywords: polyphony, prelude, fugue, partita, baroque suite.