Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ СТУДЕНТАМИ ВОКАЛИСТАМИ И ПИАНИСТАМИ ЖАНРА СТАРИННОГО РУССКОГО РОМАНСА
ARTICOL

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ СТУДЕНТАМИ ВОКАЛИСТАМИ И ПИАНИСТАМИ ЖАНРА СТАРИННОГО РУССКОГО РОМАНСА

RECOMANDĂRILE METODICE LA STUDIEREA DE CĂTRE STUDENŢII VOCALIŞTI ŞI PIANIŞTI A GENULUI ROMANŢEI RUSE VECHI

METHODICAL RECOMMENDATIONS TO THE STUDENTS-VOCALISTS AND PIANISTS FOR STUDYING THE GENRE OF THE OLD RUSSIAN ART SONG

ГАЛИНА МУНТЯН,
и. о. профессора,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В данной статье автор останавливает внимание на специфике жанра старинного русского романса, определяет значение этого жанра в современной музыкальной культуре, а также даёт необходимые студентам вокалистам и пианистам методические рекомендации к изучению и исполнению романсов, проверенные на практике в процессе личной многолетней педагогической деятельности.
Ключевые слова: старинный русский романс, композитор, исполнитель, поэтический текст, звук, фраза, аккомпанемент, дыхание певца.

În prezentul articol autoarea atrage atenţia asupra specificului genului romanţei ruse vechi, determină semnificaţia acestui gen în cultura muzicală modernă şi, în acelaşi timp, propune studenţilor vocalişti şi pianişti recomandări pentru studierea şi interpretarea romanţelor, verificate pe parcursul multor ani de activitatea pedagogică.
Cuvinte-cheie: romanţa veche rusă, compozitor, interpret, text poetic, sunet, frază, acompaniament, respiraţie.

In the present article the author pays special attention to the specific features of the old Russian art song (romance), defines the significance of this genre in modern musical culture and gives the necessary methodical recommendations for studying and performing art songs to students-vocalists and pianists — recommendations that were tested in the process of her long personal teaching activity.
Keywords: old Russian art song (romance), composer, performer, poetic text, phrase, accompaniment, singer’s breathing.