Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
IDEI ŞI GENURI ÎN CREAŢIA LUI IOAN SCĂRLĂTESCU
ARTICOL

IDEI ŞI GENURI ÎN CREAŢIA LUI IOAN SCĂRLĂTESCU

CONCEPTS AND GENRES IN IOAN SCĂRLĂTESCU’S ART

CARMEN STOIANOV,
profesor universitar, doctor,
Facultatea de Arte, Universitatea „Spiru Haret“, Bucureşti, România

Compozitor şi scriitor, Ioan Scărlătescu a fost o personalitate cunoscută la începutul secolului XX. Creaţia sa muzicală s-a axat pe intimitatea genului cameral, iar liedurile sale pe versurile unor cunoscuţi poeţi sunt o expresie a romantismului de influenţă germană.
Cuvinte-cheie: compozitor, scriitor, creaţie camerală, lied.

Composer and writer, Ioan Scărlătescu was a well-known personality in the early twentieth century. His work was focused on the chamber musical genre and his songs for voice and piano on known poets lyrics are an expression of the influence of German romanticism.
Keywords: composer, writer, chamber music, songs.