Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
THE METHODOLOGY OF TYPOGRAPHY TEACHING IN HIGHER EDUCATION
ARTICOL

THE METHODOLOGY OF TYPOGRAPHY TEACHING IN HIGHER EDUCATION

METODA PREDĂRII TIPOGRAFIEI (GRAFIA ŞI DESIGNUL LITERELOR DE TIPAR) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

ARINA STOENESCU,
lecturer in media technology,
Södertörn University, Stockholm, Sweden

The methodology of typography teaching is a relatively new area of graphic design teaching. Typography knowledge has been earlier integrated in the graphic design curricula as a smaller part, and it was not always well delimited within the discipline. The awareness of typography during the last decades has increased thanks to the evolution of the desktop publishing and the technologies specific to the design and the use of typography, in graphic design. What kind of steps must the methodology of typography teaching in higher education include so the awareness of and knowledge about type design and typography can generate better graphic design work..
Keywords: type design, typography, graphic design, typography teaching, fonts, traditions, conventions, typographic narratives, type dialogues, digital literacy.

Metodologia predării tipografiei (grafia şi designul literelor de tipar) este un domeniu relativ nou de predare în cadrul disciplinei de design grafic. Predarea cunoştinţelor de tipografie a fost integrată în trecut în programele educaţionale de design grafic ca o parte mai mică, şi nu întotdeauna bine definita din cadrul disciplinei. Gradul de conştientizare a rolului pe care îl joacă designul literelor şi tipografia a crescut în ultimele decenii datorită evoluţiei desktop publishing şi tehnologiilor specifice designului şi folosirii tipografiei în designul grafic. Ce fel de paşi trebuie să parcurgă metodologia de predare a tipografiei în învăţământul superior pentru o mai mare conştientizare a rolului pe care grafia si designul literei de tipar îl joaca in designul grafic şi pentru o mai buna calitate a acestuia.
Cuvinte-cheie: design de litera, tipografie, design grafic, predarea tipografiei, fonturi, tradiţii, convenţii, povestiri tipografice, dialoguri despre designul literei, alfabetizare digitală.