Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
UTILIZAREA METODEI INTERVIULUIÎN CERCETAREA ARTELOR PLASTICE
ARTICOL

UTILIZAREA METODEI INTERVIULUI ÎN CERCETAREA ARTELOR PLASTICE

USING THE INTERVIEW METHOD IN FINE ART INVESTIGATIONS

VICTORIA ROCACIUC,
doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

Articolul este consacrat analizei metodei interviului în cercetarea artelor plastice moldoveneşti din perioada sovietică. Estecunoscut faptul că interviul face parte din arsenalul de metode şi tehnici sociologice. Pentru stabilirea diferenţelor specifice interviului sociologic şi jurnalistic cu interviul privind arta plastică, în articol sunt utilizate exemple ale studierii artelor plastice pentru fiecare domeniu.
Cuvinte-cheie: metoda interviului, arte plastice, metode interogative, realism socialist, stil auster, stilul decorativ, estetica convenţionalismului.

This article is dedicated to the analysis of the method of interviewing and its use in fine art investigations during the Soviet period. It is known that the interview is a part of the arsenal of methods and techniques of sociology. For comparing the difference specific to sociology and journalist interview with fine art interview, there were used examples of fine art research for every field.
Keywords: investigation, method, interview, fine art, exhibition.