Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
CULTURA INFORMAŢIONALĂ A PEDAGOGULUI ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC SUPERIOR
ARTICOL

CULTURA INFORMAŢIONALĂ A PEDAGOGULUI ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC SUPERIOR

A TEACHER`S INFORMATION CULTURE IN AN ARTISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION

RENATA STAN,
lector, magistru,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Acest articol este o încercare de a scoate în evidenţă problema culturii informaţionale a cadrelor didactice cât şi prezentarea îmbinării termenilor — informaţie şi cultură — în domenul învăţământului şi în domeniul artei — nu numai licit, dar şi profesional condiţionat: cultura informaţională este componentă a competenţei profesionale a pedagogului din domeniul artelor. Întrebarea care necesită un raspuns este: ar fi capabil învăţământul de astăzi să rezolve problema informaţională şi să satisfacă cerinţele omului contemporan?
Cuvinte-cheie: cultură informaţională, societate informaţională, tehnologii, informaţii, pedagog, învăţămînt artistic, proces instructiv.

This article is an attempt to highlight the issue of teachers’ information culture and the joint presentation of the terms — „information“ and „culture“ — in the areas of education and art — not only legitimately, but also professionally conditioned: information culture is a component of professional competence of a teacher of arts. The question that needs an answer is: should education today be able to solve the information problem and to satisfy, the modern man`s needs?
Keywords: information culture, information society, technology, information, educator, artistic education, instructional process.