Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИЗМА, КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ
ARTICOL

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИЗМА,
КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ

CONCERTELE PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE CONSTANTIN ROMANOV: CARACTERISTICA GENERALĂ, SPECIFICUL TEMATISMULUI,
COMPOZIŢIEI ŞI DRAMATURGIEI

CONCERTOS FOR PIANO AND ORCHESTRA BY CONSTANTIN ROMANOV: GENERAL CHARACTERISTICS, PECULIARITIES OF THE THEMES, COMPOSITION AND DRAMATURGY

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

АЛИНА ПЕРЕТЯТКО,
доктор (кандидат) искусствоведения

В статье анализируются два концерта для фортепиано с оркестром Константина Романова, созданные в Кишиневе в 1920-е гг. Это первые из известных нам в отечественной музыке сочинения в жанре фортепианного концерта, написанные на территории современной Республики Молдова. Произведения анализируются с точки зрения особенностей тематического материала, музыкального языка, композиции и драматургии. Делается вывод о влиянии на стиль данного сочинения музыки С. Рахманинова, в частности, его фортепианных опусов.
Ключевые слова: композиторы Бессарабии, концерт для фортепиано с оркестром, архивные материалы, нотные рукописи, музыкальный тематизм, музыкальный язык, драматургия, композиция.

În articol se examinează două concerte pentru pian şi orchestră de Constantin Romanov compuse la Chişinău în anii 1920. Acestea sunt primele lucrări în genul de concert pentru pian şi orchestră create pe teritoriul Republicii Moldova de azi. Concertele sunt analizate din punct de vedere al materialului tematic, limbajului muzical, compoziţiei şi dramaturgiei. Se ajunge la concluzia că stilul muzical al concertelor lui C. Romanov este influenţat de muzica instrumentală a lui S. Rahmaninov, în special de opusurile pentru pian.
Cuvinte-cheie: compozitori basarabeni, concert pentru pian şi orchestră, materiale de arhivă, manuscrise de note, dramaturgie, compoziţie, limbaj muzical.

This article analyzes two Concertos for piano and orchestra by Constantin Romanov created in Chisinau in the 1920s. There are the first works known to us written in the genre of piano concerto on the territory of the modern Republic of Moldova. The works are analyzed in terms of the thematic material, the musical language, dramaturgy and composition. A conclusion is made that the musical style of C. Romanov’s Concertos is influenced by S. Rachmaninoff’s music, especially by his piano opuses.
Keywords: Bassarabian composers, concert for piano with orchestra, archival materials, musical manuscripts, musical themes, the language of music, dramaturgy, composition.