Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
БОЛЬШОЙ КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ С УЧАСТИЕМ ФОРТЕПИАНО В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
ARTICOL

БОЛЬШОЙ КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ С УЧАСТИЕМ ФОРТЕПИАНО В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

ANSAMBLU DE CAMERĂ CU PARTICIPAREA PIANULUI ÎN CREAŢIA COMPONISTICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: IDENTIFICAREA PROBLEMEI

CHAMBER ENSEMBLE WITH PIANO IN COMPOSITION CREATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: PROBLEM IDENTIFICATION

ИРИНА ПЛЕШКАН,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Настоящая статья И. Плешкан посвящена постановке проблемы в сфере изучения большого камерного ансамбля с участием фортепиано в композиторском творчестве Республики Молдова. Автор хронологически систематизирует сочинения данного жанра в молдавской музыке (по десятилетиям), формулирует такие важные научные проблемы, как трактовка нормативной и ненормативной структуры ансамбля, стилевые аспекты, роль фортепиано и т.п.
Ключевые слова: большой камерный ансамбль с участием фортепиано, композиторское творчество Республики Молдова, стилевые аспекты, исполнение, роль фортепиано.

Articolul de faţă semnat de Irina Pleşcan este dedicat stabilirii problemelor de cercetare ce ţin de genul de ansamblu cameral cu participarea pianului în creaţia componistică autohtonă. Autoarea sistematizează cronologic (după decenii) toate creaţiile ce aparţin genului vizat, formulează cele mai importante probleme ştiinţifice cum ar fi: tratarea componenţelor normative şi a celei nenormative a ansamblului cameral, aspectul stilistic, rolul pianului etc.
Cuvinte-cheie: ansamblu cameral cu participarea pianului, creaţia componistică din Republica Moldova, aspecte stilistice, interpretare, rolul pianului.

The present article, written by Irina Pleşcan, is dedicated to the identification of research problems concerning the chamber ensemble with piano in the composition creation in the Republic of Moldova. The author systematizes chronologically all the pieces of this genre by decades, formulates some of the most important scientific problems such as normative and non-normative ensemble stuff treatment, stylistic aspects, the role of the piano etc.
Keywords: chamber ensemble with piano, composition creation in the Republic of Moldova, aspects of stylistics, interpretation, the role of the piano.