Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ
ARTICOL

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ

CREAŢIILE PENTRU DOUĂ PIANE ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: O ÎNCERCARE DE CLASIFICARE

CREATIONS FOR PIANO DUET BY MOLDOVAN COMPOSERS: EXPERIENCE OF CLASSIFICATION

МАРИНА МАМАЛЫГА,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье предпринята попытка классификации репертуара, созданного композиторами Республики Молдова для фортепианного дуэта. В центре внимания автора — произведения, написанные для двух роялей, а также миниатюры, предназначенные для четырехручного исполнения на одном инструменте.
Ключевые слова: пьеса, фортепианный дуэт, ансамбль, миниатюра, жанр.

În articol se propune o incercare de clasificare a repertoriului pentru duetul de piane creat de compozitorii din Republica Moldova. În centrul atenţiei autoarei sunt piesele compuse pentru două piane şi miniaturile scrise pentru interpretarea la un singur instrument la patru mâini.
Cuvinte-cheie: piesă, două piane, ansamblu, miniatură, gen.

The author of the present article for the first time gives the repertoire classification of works for piano duet created by Moldovan composers. The author’s attention is focused on pieces composed for two pianos and miniatures written for playing duets on one instrument.
Keywords: piece, piano duet, ensemble, miniature, genre.