Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
ТРАНСКРИПЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ARTICOL

ТРАНСКРИПЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

TRANSCRIERILE PENTRU PIAN ŞI PENTRU DUETUL DE PIANE SEMNATE DE COMPOZITORI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN REPERTORIUL DIDACTIC
AL CATEDREI PIAN AUXILIAR A ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

TRANSCRIPTIONS FOR PIANO AND PIANO DUET WRITTEN BY THE COMPOSERS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE REPERTOIRE OF THE GENERAL PIANO DEPARTMENT OF THE ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS

ГАЯНЭ ТЕСЕОГЛУ,
конференциар университар (доцент),
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Статья посвящена анализу наиболее ярких сочинений в жанре транскрипции, созданных композиторами Республики Молдова для фортепиано и фортепианного дуэта. Автор изучает основные композиционные, стилевые и жанровые черты, характерные для данных сочинений, выявляет их дидактический потенциал.
Ключевые слова: транскрипция, фортепиано, фортепианный дуэт, композиторы Республики Молдова.

Aсest articol este dedicat abordării celor mai reprezentative creaţii ce aparţin genului de transcriere pentru pian sau pentru duet de piane semnate de compozitori din Republica Moldova. Autoarea studiază trăsăturile arhitectonice, stilistice şi de gen, identifică potenţialul didactic al pieselor selectate.
Cuvinte-cheie: transcriere, pian, duet de piane, compozitori din Republica Moldova.

The present article is dedicated to the most representative pieces written by Moldavian composers within the transcription genre for piano and piano duet. The author analyses specific compositional, stylistic and genre features characteristic of the given pieces and identifies their didactic potential.
Keywords: transcription, piano, piano duet, Moldovan composers.