Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
CONCERTUL PENTRU CLARINET ŞI ORCHESTRĂ DE CAMERĂ DE S. BUZILĂ ÎN VIZIUNEA INTERPRETATIVĂ A LUI EUGEN VERBEŢCHI
ARTICOL

CONCERTUL PENTRU CLARINET ŞI ORCHESTRĂ DE CAMERĂ DE S. BUZILĂ ÎN VIZIUNEA INTERPRETATIVĂ A LUI EUGEN VERBEŢCHI

CONCERTO FOR CLARINET AND CHAMBER ORCHESTRA BY S. BUZILA IN E. VERBEŢCHI’S PERFORMING INTERPRETATION

VICTOR TIHONEAC,
doctorand, lector,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul de faţă reprezintă analiza interpretativă a Concertului pentru clarinet şi orchestră de cameră semnat de Serafim Buzilă, efectuată în baza materialelor audio extrase din fondul Companiei de Stat Teleradio-Moldova. Înregistrarea a fost realizată în 1975 de E. Verbeţchi (clarinet) şi Orchestra de cameră a Companiei de Stat Teleradio-Moldova, dirijor — Timofei Gurtovoi. Autorul a încercat să determine unele particularităţi ale stilului interpretativ al lui E. Verbeţchi şi anume: specificul tratării textului componistic, abordarea individuală a partidei clarinetului, indicaţiilor dinamice, de articulaţie etc.
Cuvinte-cheie: concert, clarinet, interpretare, forma de sonată, expoziţie, dezvoltare, repriză.

This article presents an interpretative analysis of the Concerto for clarinet and chamber orchestra by Serafim Buzila carried out on the basis of the audio records made by the State Company Teleradio-Moldova. The recording was made in 1975 by E. Verbeţchi (clarinet) and the Chamber Orchestra of the State Company Teleradio-Moldova, conductor — Timofei Gurtovoi. The author has attempted to determine some features of E. Verbeţchi’s interpretive style such as: the specific treatment of the composer’s text, his individual approach to the clarinet part, the dynamic and articulation indications etc.
Keywords: concerto, clarinet, interpretation, sonata form, exposition, development, recapitulation.