Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
НЕОВАРВАРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ МОЛДОВЫ (НА ПРИМЕРЕ КАНТАТЫ ODA DEVENIRII Г. ЧОБАНУ)
ARTICOL

НЕОВАРВАРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ МОЛДОВЫ (НА ПРИМЕРЕ КАНТАТЫ ODA DEVENIRII Г. ЧОБАНУ)

NEOBARBARISMUL ÎN CULTURA MUZICALĂ CONTEMPORANĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA (CANTATA ODA DEVENIRII DE GH. CIOBANU)

NEOBARBARISM IN THE CONTEMPORARY MUSICAL CULTURE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA (CANTATA ODA DEVENIRII BY GH. CIOBANU)

ВИКТОРИЯ ТКАЧЕНКО,
конференциар (доцент), доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Настоящая статья В. Ткаченко представляет собой попытку введения в научный обиход термина неоварваризм на основе изучения кантаты Г. Чобану «Oda devenirii» на стихи Д. Матковски. Автор статьи сравнивает различные трактовки термина неоварваризм, обнаруживая признаки этого художественного направления в музыкальной партитуре Г. Чобану и предлагая теорию И. Снитковой о концептуально-структурных парадигмах современной музыки в качестве инструмента исследования подобных явлений.
Ключевые слова: кантата, неоварваризм, концептуально-структурная парадигма, рок-музыка, рэп.

Articolul de faţă semnat de Victoria Tcacenco reprezintă o încercare de a introduce în circuitul muzicologic noţiunea de neobarbarism pe baza analizei cantatei „Oda deveniri” recent compuse de Gh. Ciobanu pe versurile lui D. Matcovschi. Autoarea abordează diferite tratări ale acestei noţiuni, dezvăluind şi unele semne ale acestei tendinţe artistice în partitura muzicală a lui Gh. Ciobanu propunând în calitate de instrument de studiere a fenomenelor similare teoria cercetătoarei I. Snitkova despre paradigmele conceptual-structurale ale muzicii contemporane.
Cuvinte-cheie: cantata, neobarbarism, paradigma conceptual-structurală, rock, rap.

The present article written by Victoria Tcacenco is an attempt to introduce in musicological use the definition of neo-barbarism on the base of the analysis of Gh. Ciobanu’s cantata „Oda devenirii” (lyrics by D. Matcovschi), that was recently written. The author compares different treatments of this definition, revealing some signs of this trend in the music score by Gh. Ciobanu and proposes I. Snitkova’s theory of conceptual-structural paradigms in contemporary music as an instrument of studying similar phenomena.
Keywords: cantata, neo-barbarism, conceptual-structural paradigm, rock, rap.