Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
CAPRICIU PENTRU FLAUT ŞI PIAN DE VLADIMIR BITKIN, CA PRIMUL EXEMPLU AL AVANGARDISMULUI MUZICAL ÎN MUZICA PROFESIONISTĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

CAPRICIU PENTRU FLAUT ŞI PIAN DE VLADIMIR BITKIN, CA PRIMUL EXEMPLU AL AVANGARDISMULUI MUZICAL ÎN MUZICA PROFESIONISTĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

CAPRICCIO FOR FLUTE AND PIANO BY VLADIMIR BITKIN, AS THE FIRST EXAMPLE OF MUSICAL AVANT-GARDISM IN MOLDOVA’S PROFESSIONAL MUSIC

ANASTASIA GUSAROVA,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul de faţă este consacrat creaţiei compozitorului contemporan Vladimir Bitkin (care în prezent locuieşte în Israel). Capriccio pentru flaut şi pian (1972) este prima adresare plenară în Republica Moldova la stilistica avangardismului muzical. Autoarea analizează elementele sonoristicii, aleatoricii limitate, aspectul atonal al muzicii cu ieşirea peste limitele cromaticii, folosirea sferturilor de ton, precum şi evidenţiază metodele netradiţionale de emitere a sunetului, cum ar fi procedeele pianului preparat sau efectele interpretării simultane a vocii cu flautul.
Cuvinte-cheie: capriccio, flaut, Vladimir Bitkin.

The present article is devoted to the work of the contemporary composer Vladimir Bitkin (now living in Israel). The Capriccio for flute and piano (1972) was the first consistent approach to the stylistics of musical avant-gardism in the Republic of Moldova. The author analyses elements of sonorism, limited aleatoric, the out of tone character of music that goes beyond the 12-step chromatics, the use of quater tones and also emphasizes the unconventional methods of phonation such as the devices of the prepared piano or the effect of “throat singing” simultaneously with playing the flute.
Keywords: capriccio, flute, Vladimir Bitkin.