Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
ELEMENTE LUDICE ÎN CREAŢIA CORALĂ A COMPOZITORULUI DAN VOICULESCU
ARTICOL

ELEMENTE LUDICE ÎN CREAŢIA CORALĂ A COMPOZITORULUI DAN VOICULESCU

LUDIC ELEMENTS IN THE CHORAL CREATION OF COMPOSER DAN VOICULESCU

GABRIELA MUNTEANU,
profesor universitar doctor,
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România

Lucrarea face parte dintr-un studiu referitor la potenţa ludică a creaţiei corale a compozitorilor români, creaţie destinată copiilor. Elementele ludice sunt deduse din colecţia Jocuri-coruri pentru voci egale, vol.IV-Editura Muzicală, Bucureşti 2002, autor regretatul compozitor Dan Voiculescu (1940-2009). Jocurile pot fi utilizate şi ca material didactic (jocuri didactice) pentru cursurile universitare (teoria muzicii, didactica educaţiei muzicale, armonizări corale, ansamblu coral).
Cuvinte cheie: joc, creaţie corală, cântec jucat, muzică ludică, activităţi ludice, joc de artă dramatică/ interpretare corală.

The present work is part of a complex study of the ludic potential of the Romanian composers choral creation. This creation is destined to children. The ludic elements are extracted from Games – choirs collection- choir for equal voices, vol IV- Musical Edition, Bucharest 2002, whose author was the late Dan Voiculescu ( 1904-2009). The choral games can be used as teaching material( didactic games) for university courses such as ( musical theory, musical didactic education, choral harmonyzation, choral ensemble).
Keywords: Game, choral work, staged song, ludic music, ludic activities, dramatic art game, choral performance.