Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
IANNIS XENAKIS — UN OM CE ŞI-A ÎMPLINIT DESTINUL
ARTICOL

IANNIS XENAKIS — UN OM CE ŞI-A ÎMPLINIT DESTINUL

IANNIS XENAKIS — A MAN WHO FULFILLED HIS DESTINY

CARMEN STOIANOV,
profesor universitar, doctor,
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România

Este bine cunoscută pasiunea lui Xenakis pentru interpretarea în concerte care trebuie să fie neapărat diferită de interpretările anterioare : acest fapt demonstrează pasiunea compozitorului pentru o nouă modalitate de a provoca asistenţa. Iată de ce el întotdeauna a preferat muzica „live” interpretată în sălile de concert: piese pentru orchestră sau ansamblu cameral. „Idmen” şi „Nekuia” aparţin acestei categorii de lucrări: foarte dificile de interpretat „live”, ceea ce necesită o abordare deosebită a dirijorului şi a fiecărui membru al ansamblului coral, care are rolul de „solist” pe parcursul întregului spectacol. Ansamblu cameral român „Antifonia” şi Constantin Rîpă în calitatea sa de dirijor (de la fondare), a reuşit în această experienţă obţinând un succes remarcabil.
Cuvinte cheie: muzică „live”, sală de concert, ansamblu coral, dirijor, tip de abordare, solist, „Antifonia”, succes remarcabil.

Xenakis’s passion for playing in concerts that have to be different from the previous performance is well known: it reveals the passion of the composer for a new way of exciting the assistance. That’s why he always preferred “live music”, performed in concert halls: pieces for orchestras or for choir ensemble. Idmen and Nekuia belong to this category of works: very difficult to be performed live, it requires a special approach of the conductor and of each member of the choral ensemble who have the role of “soloists” throughout the play. The Romanian choral ensemble “Antifonia” and Constantin Rîpă as its conductor (since its establishment) has been a remarkable success in this experience.
Keywords: live music, concert hall, choir ensemble, conductor, type of approach, soloist, Antifonia, remarkable success.