Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв.
ARTICOL

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв.

CREAŢIILE VOCALE DE CAMERĂ ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CONFLUENŢA SEC. XX-XXI

MOLDOVAN COMPOSERS CHAMBER WORKS ON THE THRESHOLD OF THE THIRD MILLENNIUM

ТАТЬЯНА КОАДЭ,
докторантка
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

În articol se propune o caracterizare generală a creaţiilor vocale de cameră ale compozitorilor din Republica Moldova compuse la hotarul dintre secolele XX-XXI. Sunt enunţate premizele istorico-sociale, care au adus la o dezvoltare vertiginoasă a muzicii camerale, unde se reflectă fenomenele procesului de tranziţie: revizuirea valorilor şi autoidentificării naţionale. În lucrare se enumeră compozitorii autohtoni care au contribuit la dezvoltarea muzicii de cameră în perioada enunţată. Autorul face o scurtă descriere a unor romanţe şi cicluri de romanţe. În centrul atenţiei sunt creaţiile vocale de cameră ale lui V. Rotaru, Z. Tcaci,T. Zgureanu, B. Dubosarschii, O. Negruţă, cât şi a compozitorilor din generaţia mai tânără: E. Mamot,
Gh. Ciobanu G. Mustea. Autoarea de asemenea a manifestat interes şi pentru creaţiile vocale de cameră a celor mai tineri şi promiţători autori: S. Pâslari, O. Palymski, A. Bojoncă etc.
Cuvinte-cheie: muzica vocală de cameră, text poetic, compozitor din Republica Moldova, romanţă, poezie naţională.

The article proposes a general characterization of vocal chamber works of the composers from the Republic of Moldova on the border of the 20th – 21st centuries. The author states the historical and social premises which led to the rapid development of chamber music and which reflect the transition phenomena, the re-examination of national values and self-identification. The paper lists local composers who contributed to the development of chamber music in the afore-mentioned period of time. The author makes a brief description of some romances and cycles of romances. The chamber vocal creations of V. Rotaru, Z. Tcaci, T. Zgureanu, B. Dubosarschii, O. Negruta as well as those of the younger generation composers: E. Mamot, Gh.
Ciobanu, G. Mustea are in the center of attention. The author has also showed interest in the chamber vocal creations of the youngest and most promising authors: S. Pislari, O. Palymski, A. Bojonca etc.
Keywords: chamber vocal music, poetical text, composer of the Republic of Moldova, romances, national poetry.