Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
IMAGINATIVE TIMBRE
ARTICOL

IMAGINATIVE TIMBRE

TIMBRUL IMAGINAR

SNEJANA PÎSLARI,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

The perception of the timbral factor in musical compositions is the result of the synthesis of its acoustic capabilities with the peculiarities of a person’s inner world, such as knowledge, experience, outlook and the spiritual wealth he accumulated. This article examines ways of using various timbral aspects in the composer’s creation using the concepts of timbral apperception and separation developed by V. Tsytovich. The article is aimed at the study of simulative, associative, imaginary timbres, their varieties in the works of European composers and in the “Symphonic Dances” by Pavel Rivilis.
Keywords: Symphonic Dances, timbre, timbral mixt, illusory timbres, simulative timbres, associative timbres, imaginary timbre.

Din cercetările domeniului gândirii orchestrale se pot face unele concluzii cu privire la percepţia factorului timbral în lucrările muzicale. Timbru este rezultatul fuziunii parametrilor săi acustici cu particularităţile activităţii umane, şi anume de conştientizare, cultivare şi înţelegere a proceselor culturale, evoluţia imaginaţiei etc. În acest articol autorul în baza apercepţiei şi a concepţiei divizării timbrale în real şi iluzoriu, elaborate de V. Tsytovich, propune o clasificare proprie a timbrului. Astfel sunt analizate timbre modelate, asociative, imaginare şi varietăţile lor în creaţia compozitorilor europeni dar şi în „Dansurile simfonice” de Pavel Rivilis.
Cuvinte-cheie: Dansuri simfonice, timbru, mixt timbral, timbruri iluzorii, timbruri modelate, timbruri asociative, timbruri imaginare.