Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
ETIMOLOGIA CUVÂNTULUI MOLDOVA
ARTICOL

ETIMOLOGIA CUVÂNTULUI MOLDOVA

ETYMOLOGICALLY THE WORD MOLDOVA

VALERIU ŢURCANU,
doctor, profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Autorul abordeaza etimologia cuvântului “moldova”. El expune o noua ipoteza de provenienţă a acestuia. În conformitate cu ea, “moldova” ar proveni de la expresia “mal-dava”. Aceasta În limba geţilor ar însemna “cetate, localitate pe mal”. Nu este negată nici existenţa rădăcinii “mold”, care s-a păstrat în limba engleză şi germană.
Cuvinte cheie: etimologie, cuvânt, Moldova.

The author deals with the etymology of the word “moldova”. It also sets a new hypothesis of its origin. According to it, “moldova” comes from “mal-dava” expression which means «city, a town on the shore”. There existence of the root of the word
„mold” is not denied, which was kept in English and German.