Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
MANIFESTAREA TINERILOR PRIN SUBCULTURI
ARTICOL

MANIFESTAREA TINERILOR PRIN SUBCULTURI

THE YOUTH MANIFESTATION THROUGH SUBCULTURES

ANASTASIA OCERETNÎI,
doctor, lector superior,
Universitatea de Stat din Moldova

Societăţile din toate tipurile au fost eterogene, acest fapt favorizând dezvoltarea subculturilor. Pe de o parte, ele îmbogăţesc mozaicul cultural, iar pe de altă parte, crează spaţiul unor conflicte culturale. Cu toate acestea, subculturile reprezintă pentru membrii care le împărtăşesc un mod de a se autoafirma şi de a se autoidentifica. În articolul dat, sunt prezentate concepţiile diferitor autori cu privire la tipurile de subculturi împărtăşite de tinerii contemporani, evidenţiindu-se specificul fiecărui tip.
Cuvinte cheie: cultură, subcultură, tineret, contracultură, tipuri de subculturi, trăsătură culturală, simboluri.

Societies have been mixed all the time, favoring the development of subcultures. On the one hand, they enrich the cultural mosaic, and on the other hand, they create space for cultural conflicts. However, subcultures are for members who share a way to identify themselves. In the article are presented various authors views on the types of contemporary youth subcultures, highlighting the specificity of each type.
Keywords: culture, subculture, youth, counterculture, types of subcultures, cultural characteristic, symbols.