Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
NCURSIUNI ÎN ISTORIA SURSELOR SCRISE DESPRE TEHNOLOGIILE PICTURII MONUMENTALE
ARTICOL

INCURSIUNI ÎN ISTORIA SURSELOR SCRISE DESPRE TEHNOLOGIILE PICTURII MONUMENTALE

HISTORY OF WRITTEN SOURCES OF TECHNOLOGIES OF MONUMENTAL PAINTING

NATALIA PODLESNAIA,
lector superior,
Universitatea Tehnică din Moldova

ALA STARŢEV,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul de faţă pune în vizor ştiinţific izvoarele scrise despre tehnicile şi tehnologiile picturii monumentale (fresca, alsecco, mozaicul, sgraffito-ul şi vitrariul) pe parcursul evoluţiei acestora în cadrul istoriei mondiale. Literatura respectivă ne furnizează informaţii despre cum, ce s-a pictat, despre cu ce, pe ce şi în ce ordine se practică fiecare tehnică a picturii monumentale, adică mijloacele, materialele, procedeele – toate multiple preocupări subsidare ale actului creator.
Cuvinte cheie: tehnicile şi tehnologiile picturii monumentale, lectură tehnologică, izvoare directe şi indirecte, icone-ul plastic.

This article is devoted to the written sources about the techniques and technologies of monumental painting (fresco, alsecco, mosaic, sgraffito, stained glass). This kind of documents give information about the ways of painting, its materials, tools, support and the sequense of the artistic process of each kind of technique and technology of monumental painting.
Keywords: techniques and technologies of monumental painting, reading technology, direct and indirect sources, plastic icon.