Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
NETBI: PROJECT EXPERIENCES IN DISTANCE LEARNING FOR INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION
ARTICOL

NETBI: PROJECT EXPERIENCES IN DISTANCE LEARNING FOR INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION

NETBI: PROIECT EXPERIMENTAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ PENTRU EDUCAŢIA SUPERIOARĂ ÎN PLAN INTERNAŢIONAL

THOMAS PRESHER,
doctor,
Technische Universität Kaiserslautern, Deutschland,
Fachgebiet Pädagogik, insbes. Berufs- und Erwachsenenpädagogik

Higher Education needs in a globalized world a didactical and organizational offensive to develop the student’s competencies and to use universities resources in an optimal way. For this need, the local project NetBi of Rhineland-Palatinate, Germany gives experiences how a model of exchange and collaboration between universities can put in a process of management for an international educational network.
Keywords: higher education, the NetBi project, structural offensive, network, didactical offensive, distance learning, evaluation, quality assurance, standards of curriculum, contract of cooperation, exchange model, didactic of blended learning.

Într-o lume globalizată, educaţia superioară necesită o ofensivă didactică şi organizaţională pentru a dezvolta competenţele studentului şi a folosi optimal resursele universităţilor. În acest scop, proiectul NetBi (reţeaua în ştiinţa pedagogică) din Rhineland-Palatinate, Germania, prezintă noi experienţe ce ţin de schimbul şi cooperarea dintre universităţi care pot fi implementate în procesul de management pentru o reţea internaţională în domeniul educaţiei.
Cuvinte cheie: educaţie superioară, proiectul NetBi, ofensivă structurală, reţea, ofensivă didactică, învăţarea la distanţă, evaluare, asigurarea calităţii, nivelul curriculumului, contract de cooperare, model de schimb, didactica învăţării integrate.