Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
PARTICULARITAŢILE ORNAMENTĂRII MELODIILOR ÎN CREAŢIILE FOLCLORICE VOCALE
ARTICOL

PARTICULARITAŢILE ORNAMENTĂRII MELODIILOR ÎN CREAŢIILE FOLCLORICE VOCALE

PARTICULARITIES OF SONG ORNAMENTATION IN FOLKLORIC VOCAL CREATIONS

SVETLANA DOROŞ,
doctorandă,
Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice

Se propune o analiză generală a utilizării ornamentării în melodiile categoriilor folclorice ce presupun interpretarea vocală, atât rituale, ne referim la creațiile ce însoțesc jocurile cu măști, cât și nerituale, cu excepția cântecelor de joc, melodiile cărora, în virtutea tempoului rapid și a caracterului dansant, sunt cel mai slab ornamentate.
Cuvinte-cheie: ornamente, creații folclorice vocale, interpretare, solistic, în grup.

We conducted a general analysis of the use of ornamentation in melodies from the folkloric categories that require vocal performance, which can be ritual – such as the ones that accompany masked traditional games or non-ritual, except the “de joc” dance songs –melodies that are the least ornamented due to their rapid tempo and dancing character.
Keywords: ornaments, folkloric vocal creations, interpretation, solo, group.