Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
ARTISTIC AND CULTURAL SENSITIZATION IN ADULT EDUCATION
ARTICOL

ARTISTIC AND CULTURAL SENSITIZATION IN ADULT EDUCATION

SENSIBILIZAREA ARTISTICĂ ŞI CULTURALĂ ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

VANGELIS KARAFILLIDIS,
pianist, composer, physicist,
Macedonian Conservatory, Physics Degree, Aristotle University,
Thessaloniki, Greece

Educaţia adulţilor a devenit unul din cele mai importante domenii ale programelor educaţionale, în întreaga lume. Şcolile care oferă “o a doua şansă” constituie efortul aplicat şi susţinut al multor guverne de a sprijini procesul de „învăţare pe tot parcursul vieţii”. În procesul de învăţare, persoanele adulte tind să aibă nevoi diferite şi abilităţi eterogene. Societățile moderne necesită un proces educaţional adaptabil și care să fie îmbogățit în mod continuu, precum și o cunoaștere multi-dimensională și multi-națională. Programul de învățare pe tot parcursul vieții sporește dezvoltarea personală a adulților, integrarea socială și capacitatea acestora de a se angaja și menține în câmpul muncii. Sensibilizarea artistică și culturală joacă un rol important în educația adulților. Acest articol încearcă să demonstreze abordările aplicate în educația adulților privind sensibilizarea artistică și culturală și, totodată, să prezinte rezultatele calitative și progresul obținut în dezvoltarea personalității adulților.
Cuvinte cheie: sensibilizare artistică, sensibilizare culturală, educaţia adulţilor, muzică, artă.

Adult Education has become one of the most prominent fields of the educational programs all over the world. Second Chance Schools constitute the predominant applied effort of many governments for supporting Lifelong Learning. Adults tend to have different necessities and heterogeneous capabilities in learning. Modern societies require continuously enriched and adaptive training, as well as multidimensional and broadly-based knowledge. Lifelong Learning enhances adults’ personal development, social inclusion and employability. Artistic and Cultural Sensitization plays an important role in Adult Education. This article tries to demonstrate the applied approaches in adult education concerning artistic and cultural sensitization as well as presenting the qualitative results and the progress achieved in developing the adults personality.
Keywords: sensitization, artistic, cultural, adult education, music, art.