Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
EUGEN VERBEŢCHI ŞI DISCIPOLII SĂI
ARTICOL

EUGEN VERBEŢCHI ŞI DISCIPOLII SĂI

EUGEN VERBEŢCHI AND HIS PUPILS

VICTOR TIHONEAC,
doctorand, lector,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Eugen Verbeţchi, profesor universitar, Artist al Poporului, a contribuit substanţial la dezvoltarea culturii muzicale din Republica Moldova, prin numeroasele concerte şi înregistrări, prin activitatea pedagogică educând un număr mare de tineri interpreţi. Printre ei sunt muzicieni cu renume care activează în diferite orchestre şi instituţii culturale – atât în Republica Moldova cât şi în străinătate.
Cuvinte-cheie: Eugen Verbeţchi, discipoli, activitate pedagogică.

Eugen Verbeţchi, University professor, People’s Artist, has a substantial contribution to the music culture development of the Republic of Moldova, through his numerous concerts and recordings as well as through his pedagogical activity training a great number of young performers. Among them are famous musicians that work now in different orchestras and artistic institutions – both in the Republic of Moldova and abroad.
Keywords: Eugen Verbeţchi, pupils, pedagogical activity.