Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
NOI PERSPECTIVE ÎN FORMAREA ŞI EDUCAREA STUDENTULUI ÎN CALITATE DE VIITOR PROFESOR DE MUZICĂ ŞI DIRIJOR DE COR
ARTICOL

NOI PERSPECTIVE ÎN FORMAREA ŞI EDUCAREA STUDENTULUI ÎN CALITATE DE VIITOR PROFESOR DE MUZICĂ ŞI DIRIJOR DE COR

NEW PERSPECTIVES IN THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF THE STUDENT AS A CONDUCTOR AND FUTURE MUSIC TEACHER

LUMINIŢA GUŢANU,
lector universitar, doctor,
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România

La baza formării şi educării unui student-dirijor, viitor profesor de muzică contribuie mai mulţi factori, precum trăsăturile personalităţii dirijorului(temperamental, educaţia, experienta, idealul,caracterul), deprinderea studiului individual (datul ereditar şi experienţa-în cadrul căreia se manifestă şi creativitatea) şi, desigur interacţiunea eu-lui dirijorului cu mediul, adică membrii corului. Educarea şi formarea studentului- dirijor se va face prin prisma atât a factorilor interni, cât şi a celor externi, se va efectua treptat, în spirală.
Cuvinte cheie: student-dirijor, profesor de muzică, educaţie, formare, artă

There are several factors that contribute to the formation and education of a student as a conductor and future music teacher, such as: the traits of the conductor’s personality (their temperament, education, experience, ideals, character), their habit of individual practice (the hereditary inheritance and experience – which also encompasses creativity) and, of course, the interaction of the conductor’s inner self with the environment, namely with the members of the choir. The education and formation of the student – conductor will depend on both factors, internal and external and it will be accomplished gradually, in a spiral manner.
Keywords: student-conductor, music teacher, education, the formation, art.