Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
NTEGRITATEA LECŢIEI DE EDUCAŢIE MUZICALĂ CA O „PARTITURĂ” MUZICAL-DIDACTICĂ
ARTICOL

INTEGRITATEA LECŢIEI DE EDUCAŢIE MUZICALĂ CA O „PARTITURĂ” MUZICAL-DIDACTICĂ

THE INTEGRITY OF THE MUSICAL EDUCATION LESS ON AS MUSICAL-DIDACTIC „SCORE”

MARINA CALIGA,
lector universitar, magistru în pedagogia muzicală, doctorandă,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

În condiţiile modernizate ale sistemului ale Educaţie Muzicală găsim o necesitate vitală în căutarea noilor metode şi modele ale teoriei şi practicii educaţionale. Integritatea lecţiei prin activităţile muzical-didactice devine un obiectiv important, care organizează lecţia de Educaţie Muzicală în cadrul unui sistem educaţional, dezvoltînd personalitatea elevului. Propunem integrarea lecţiei de Educaţie Muzicală ca unui proces integru şi sistemic planificînd lecţia ca o „Partitură” muzical-didactică.
Cuvinte-cheie: lecţia de educaţie muzicală, integritate, partitura muzical-didactică, cultura muzicală, activităţile muzical-didactice.

In the modernised conditions of the Musical Education system we can find a vital necessity in searching for new methods and models in the education theory and practice. The integrity of the lesson through musical-didactic activities becomes an important objective which organises the lesson of Musical Education within an integral system, developing the personality of the pupil. An important role in giving a lesson in Musical Education as an integral and systemic process is seen through a careful planning of each lesson as a musical-didactic „Score”.
Keywords: music education lesson, integrity, teaching musical score, music culture, music-teaching activities.