Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
ROLUL ŞI IMPORTANŢA RESPIRAŢIEI ŞI ARTICULĂRII ÎN FORMAREA VORBIRII PERFORMANTE
ARTICOL

ROLUL ŞI IMPORTANŢA RESPIRAŢIEI ŞI ARTICULĂRII ÎN FORMAREA VORBIRII PERFORMANTE

THE ROLE AND IMPORTANCE OF BREATHING AND ARTICULATION IN THE FORMATION OF STAGE SPEECH

VERA MEREUŢĂ (GRIGORIEV),
profesor universitar, Artistă emerită
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Este cunoscut că respiraţia şi articularea au un rol important în formarea vorbirii performante, a unei vorbiri scenice expressive. O respiraţie bine susţinută asigură sonoritatea emisiei şi penetranţa vocii, iar articularea corectă şi energică imprimă cuvintelor claritate. În acest scop este necesar să fie bine antrenaţi (fortificaţi) muşchii abdminali. Exerciţiile recomandate, sistematizate în tabele speciale, explică modul de exersare întru eficientizarea vorbirii. Efectuarea corectă, cu multă răbdare şi insistenţă, aceste exerciţii tehnice pot da rezultatele scontate în educarea vorbirii de performanţă, imprimind uşurinţă şi eleganţă.
Cuvinte cheie: limba, apertura, articulare, expresivitate, vorbire performantă.

It is common knowledge that breathing and articulation play an important role in the formation of performance speech and of a clear and expressive stage speech. A well-sustained breathing ensures sonority to the emission, penetration to the voice but correct and energetic articulation gives clarity to the words. With this purpose the abdominal, thoracic. The proposed exercises, systematized in special tables, explain the way of their realization and efficiency Practiced thoroughly and with great patience these technical exercises give the anticipated results in the formation of performance speech, giving it easiness and elegance.
Keywords: language, aperture, articulation, expressiveness, performance speech.