Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
UNELE ASPECTE PRACTICE PRIVIND STUDIEREA CURSULUI „ELEMENTE ALE COMPOZIŢIEI” LA CATEDRA „MIZICĂ USOARĂ ŞI JAZZ”
ARTICOL

UNELE ASPECTE PRACTICE PRIVIND STUDIEREA CURSULUI „ELEMENTE ALE COMPOZIŢIEI” LA CATEDRA „MIZICĂ USOARĂ ŞI JAZZ”

THE PRACTICAL ASPECT OF THE STUDY COURSE „ELEMENTS OF COMPOZITION” AT THE „POP MUZIC AND JAZZ DEPARTMENT”

SNEJANA PÎSLARI,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În acest articol sunt analizate unele aspectele practice ale cursului „Elemente de compoziţiei”, studiate de către studenţi la specialitatea Instrumentele de estradă şi jazz din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Printre principalele obiectivele ale acestuia sunt adaptarea procesului de compunere a muzicii la specificul de studiu al interpreţilor de muzică uşoară şi de jazz, precum şi aducerea disciplinei date în corespundere cu cerinţele artei muzicale contemporane. Demarînd în semestrul cinci şi finisîndu-se în semestrul opt, disciplina respectiv totalizează, la modul practic, cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice acumulate de către studenţi în asemenea domenii la perfecţionarea capacităţilor muzicale de creaţie.
Cuvinte-cheie: elemente ale compoziţiei, instrumente de estradă şi jazz, curriculum-ul disciplinei, scopul de bază, aspect practic, aspect analitic.

This article focuses on the practical aspects of the “Elements of Composition», course studied at the «Pop and Jazz Instruments Department” of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. The course objectives are to aproach the process of composing music to the specifics of teaching jazz instrumentalists, bringing this curriculum to meet today’s artistic needs. Starting with the fifth semester and ending with the eighth, the subject sums up the theoretical knowledge and practical skills of students, while allowing them to improve the ability to compose music.
Keywords: elements of composition, Pop and Jazz Instruments, curriculum, theoretical aspect, practical aspect