Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
СИМФОНИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ПТИЦЫ И ВОДА ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТОРСКИЙ ПРОЕКТ
ARTICOL

СИМФОНИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ПТИЦЫ И ВОДА ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТОРСКИЙ ПРОЕКТ

TABLOURI SIMFONICE PĂSĂRILE ŞI APĂ DE GHENADIE CIOBANU CA PROECT COMPONISTIC UNIC

THE SYMPHONIC PICTURES BIRDS AND WATER BY GHENADIE CIOBANU AS INDIVIDUAL COMPOSITION PROJECT

ЕЛЕНА МИРОНЕНКО,
профессор, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

În prezentul articol este analizată una din cele mai importante lucrări simfonice din componistica autohtonă de la începutul secolului XXI — Tablourile simfonice „Păsările şi apa” de Ghenadie Ciobanu. Cercetarea este axată pe relevarea trăsăturilor specifice ale fenomenului cunoscut sub denumirea de „proiect componistic individual”, care presupune compunerea formei, genului şi a timbrului individual al lucrării în cauză.
Cuvinte-cheie: tablouri simfonice, gen, formă, timbru, proiect componistic individual, pluralism stilistic, muzică cu program.

In this paper the author analyses one of the most important symphony works written in Moldova at the beginning of the 21st century — Symphonic Pictures “Birds and Water” by Ghenadie Ciobanu. The research is focused on revealing the phenomenon of New music known as «individual composition project» that supposes the composition of the form, genre and individual timbre of the given work.
Keywords: symphonic pictures, genre, form, timbre, individual composer project, style pluralism, programme music.