Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОРКЕСТРОВОГО МЫШЛЕНИЯ В СИМФОНИЧЕСКИХ ТАНЦАХ ПАВЛА РИВИЛИСА: К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОРГАННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
ARTICOL

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОРКЕСТРОВОГО МЫШЛЕНИЯ В СИМФОНИЧЕСКИХ ТАНЦАХ ПАВЛА РИВИЛИСА: К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОРГАННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

PECULIARITIES ABOUT THE IMPLEMENTATION OF ORGAN THINKING PRINCIPLES IN ORCHESTRATION OF PAVEL RIVILIS’S SYMPHONIC DANCES, FIRST PART

REALIZAREA UNOR PRINCIPII ALE GÂNDIRII ORCHESTRALE ORGANISTICE ÎN PRIMA PARTE A DANSURILOR SIMFONICE DE PAVEL RIVILIS

СНЕЖАНА ПЫСЛАРЬ,
докторант,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

În articol se analizează prima parte a „Dansurilor Simfonice” de Pavel Rivilis sub aspectul realizării unor procedee de gândire orchestrală organistică. Această gândire şi-a găsit exprimarea în utilizarea schimbării lente, rare a timbrului; în folosirea principiului de contrapunere contrastantă a
maselor orchestrale, precum şi în crearea „unei dispoziţii speciale de registre” exprimată prin separarea convenţională a instrumentelor în două grupuri: labiale şi cele cu ancie — realizată în cele patru blocuri tematice ale dansului. Principiul de utilizare a instrumentelor convenţional labiale are loc în blocurile tematice impare (unisonul instrumentelor de coarde cu două fagoturi în a1, timpane solo în a3), în timp ce în blocurile
pare, linia tematică este trasată de instrumentele convenţional cu ancie, cu armonici suplimentare (de cvartă şi cvintă în a2 şi de cvartă şi sextă în a4).
Cuvinte-cheie: Pavel Rivilis, Dansuri simfonice, timbru, gândirea orchestrală organistică, dispoziţie specială de registru, instrumente labiale, instrumente cu ancie, organo pleno, mixt timbral.

This article focuses on the analysis of several peculiarities of Pavel Rivilis’s organ thinking in the first part of his “Symphonic Dances”, principles that are implemented by the composer through the use of slow and rare timbre changes; contrastive comparison of the masses and „special registers’
disposition”, expressed in a conventional separation of instruments into groups of labial and reed instruments embodied in four characteristic thematic blocks. The use of the conventional labial row is most clearly embodied in the unpaired blocks of the melodic line (unison of strings and bassoon at the a1, timpani solo at a3), whereas in the paired blocks the melodic line is assigned to the conventional reed row with overtone add-ons (fourth-fifth in the a2 and fourth-sixth in a4).
Keywords: Pavel Rivilis, Symphonic Dances, timbre, organ thinking, special registers disposition, labial instruments, reed instruments, organo pleno, timbral mixt.