Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ПЛАЧ ИЕРЕМИИ Д. КИЦЕНКО: ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ ЖАНРОВЫХ КАНОНОВ
ARTICOL

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ Д. КИЦЕНКО: ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ ЖАНРОВЫХ КАНОНОВ

LAMENTO LUI IEREMIA DE D. KITSENKO: CĂILE DE ÎNNOIRE A CANOANELOR DE GEN

JEREMIAH’S LAMENT BY D. KITSENKO: WAYS OF RENOVATION OF GENRE CANONS

ЕЛЕНА САМБРИШ,
доцент, доктор (кандидат) искусствоведения,
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь

Articolul este consavrat examinării căilor de înnoire a canoanelor genului concertant în Concertul pentru violă şi orchestră de coarde ”Lamento de Ieremia” de Dmitry Kitsenko. ”Lamento de Ieremia” este analizat în contextul creaţiei concertante a lui Dmitry Kitsenko. În articol se relevă
legăturile între ”Lamento de Ieremia” şi epoca barocului şi în special genul de concerto grosso, se developează conceptul original al autorului manifestat la diferite nivele (cel compoziţional şi cel al mijloacelor de expresie muzicală).
Cuvinte-cheie: concertul instrumental, creaţia lui D. Kitsenko, concerto grosso.

The article contains an analysis of the Concerto for Viola and String Orchestra “Jeremiah’s Lament“ by Dmitry Kitsenko. It lists the compositions written by the composer in the concerto genre, emphasizes the links of this work with the Baroque epoch and the genre of concerto grosso, describes the
author’s original conception at the level of composition and musical expression.
Keywords: instrumental concerto, creative activity of D. Kitsenko, concerto grosso.