Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
РАПСОДИЯ-КОНЦЕРТ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ
ARTICOL

РАПСОДИЯ-КОНЦЕРТ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ

RAPSODIA-CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE GHENADIE CIOBANU: PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIEI ŞI DRAMATURGIEI

RHAPSODY-CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA BY GHENADIE CIOBANU: DRAMATURGY AND COMPOSITION FEATURES

АЛЕНА ВАРДАНЯН,
и.о. доцента,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
În centrul atenţiei autoarei prezentului articol se situează Rapsodia-concert pentru pian şi orchestră de Gh. Ciobanu — o mostră reprezentativă pentru evoluţia genului concertant în componistica autohtonă. Autoarea oferă o analiză detaliată a Rapsodiei-concert, axându-se pe particularităţile
limbajului muzical, ale dramaturgiei şi compoziţiei lucrării examinate.
Cuvinte-cheie: concert, rapsodie, structura tripartită, tratarea pianului

The present article is a research dedicated to the Rhapsody-Concerto for piano and orchestra written by the Moldovan composer Gh. Ciobanu in 1984. The author offers a detailed analysis of this opus, underlining some aspects regarding the musical dramaturgy and composition, the musical
language elements treatment.
Keywords: concerto, rhapsody, three-part structure, the piano treatment