Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
В. ПОЛЯКОВ. ТРИ ПЬЕСЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО ПАМЯТИ С. ПРОКОФЬЕВА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ARTICOL

В. ПОЛЯКОВ. ТРИ ПЬЕСЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО ПАМЯТИ С. ПРОКОФЬЕВА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

TREI PIESE PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN ÎN MEMORIA LUI S. PROCOFIEV DE V. POLEACOV: ESEU ANALITIC

THREE PIECES FOR VIOLIN AND PIANO IN MEMORY OF S. PROKOFIEV WRITTEN BY V. POLEACOV: ANALITICAL STUDY

ОЛЬГА СИГАНОВА,
преподаватель, доктор (кандидат) искусствоведения,
Приднестровский высший музыкальный колледж им. А.Г. Рубинштейна, г. Тирасполь

În acest articol autoarea examinează cele Trei piese pentru vioara si pian În Memoria lui Serghei Prokofiev semnate de compozitorul moldovean V. Poleacov, din punct de vedere al reflectării conceptului memorial.
Cuvinte-cheie: piese pentru vioara si pian, genul memorial, În Memoria lui Serghei Prokofiev

In this article the author examines Three pieces for violin and pianoforte In Memory of S. Prokofiev, written by the Moldovan composer V. Poleacov, from the point of view of reflecting the memorial concept in this work.
Keywords: pieces for violin and piano, memorial genre, in memoriam of S. Prokofiev