Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
CELE TREI CONCERTE PENTRU CLARINET ŞI ORCHESTRĂ DE COARDE ALE COMPOZITORULUI OLEG NEGRUŢA
ARTICOL

CELE TREI CONCERTE PENTRU CLARINET ŞI ORCHESTRĂ DE COARDE ALE COMPOZITORULUI OLEG NEGRUŢA

THREE CLARINET AND STRING ORCHESTRA CONCERTOS BY OLEG NEGRUŢA

NATALIA CHICIUC,
masterandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

SERGIU MUŞAT,
lector,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Deşi genul de concert instrumental a apărut cu mai bine de 3 secole în urmă, în Basarabia acesta debutează abia prin anii ’10 –’20 ai sec. XX. Astfel, posibilităţile evoluţiei sale s-au încadrat în limitele unui secol de existenţă. Printre compozitorii preocupaţi de acest gen se află Oleg Negruţa, în palmaresul căruia găsim peste zece concerte. Trei dintre ele sunt dedicate clarinetului iar în articolul de faţă acestea urmează a fi supuse unei succinte analize.
Cuvinte-cheie: concert instrumental, clarinet, compozitor, interpret, Basarabia, gen, formă, caracter.

Although the genre of instrumental concerto appeared more than three centuries ago, in Bassarabia it began by the 10s –20s of the twentieth century. Thus, possibilities of its development were within the limits of a century. Among the composers who work in this genre is Oleg Negruta, in whose record we can find over ten concertos. Three of them are dedicated to the clarinet and in this article they will be the subject of a brief analysis.
Keywords: instrumental concerto, clarinet, composer, performer, Bassarabia, genre, form, character.